Datum objave: 16.07.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST, datum objave: 16.7.2013

ČLANICA: EKONOMSKA FAKULTETA

1. RAZPISANO DELOVNO MESTO:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje mednarodnega poslovanja (M/Ž) v nazivu docent (1 delovno mesto)

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s 1.10.2013 za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:

 • doktorat znanosti s področja ekonomskih ali poslovnih ved,
 • veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje trženja,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje slovenskega jezika.

3. KRATEK OPIS DELA IN NALOG:

V skladu z nacionalnim programom visokega šolstva v okviru rednega dodiplomskega študija:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, in so nujna za izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti.

4. ZAČETEK DELOVNEGA RAZMERJA: 1.10.2013

5. ROK ZA PRIJAVO: 30 dni od dneva objave

6. KONTAKTNA OSEBA NA ČLANICI:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 01 5892 768
E-mail: