Datum objave: 31.07.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

 • Šifra DM: J017905 – Predstojnik organizacijske enote VII/2-0 (m/ž) v Računalniškem centru.
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017905,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.10.2013 do 30.09.2014.
 • Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalniške oz. naravoslovno tehnične smeri oz. druge ustrezne smeri;
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalniške oz. naravoslovno tehnične smeri oz. druge ustrezne smeri;
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) računalniške oz. naravoslovno tehnične smeri oz. druge ustrezne smeri;
 • 5 let vodstvenih delovnih izkušenj;
 • aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika; 
 • znanja za uporabo računalniških programov;
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:

 • načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote;
 • skrbi za zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote;
 • pripravlja poročila o rezultatih in drugih aktivnostih z delovnega področja;
 • skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote;
 • skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje; zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev;
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti;
 • daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri;
 • skrbi za ustrezno izobraževanje in poučenost delavcev na delovnem področju, uporabi osebne varovalne opreme ali drugih varnostnih ukrepov;
 • ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili.

Podrobnejši opis:

 • organizira in vodi delo RC (neposredni nadzor nad izvajanjem del in nalog sodelavcev RC, razporejanje del in nalog zaposlenih v RC);
 • spremlja predpise na področju javnih naročil in svojega delovnega področja; 
 • poroča o delu predstojnikoma obeh oddelkov, Svetu RC, tajniku in dekanu UL FMF;
 • svetuje zaposlenim glede ustrezne uporabe računalniške in informacijske opreme;
 • pripravlja predloge in smernice glede programske opreme namenjene študentom ter skupnemu delovanju računalniškega omrežja FMF po nalogu Sveta RC in Kolegija dekana ter predstojnikov oddelkov;
 • sodeluje z ustreznimi univerzitetnimi in drugimi službami ter drugimi zunanjimi izvajalci in
 • spremlja novosti in se izobražuje na področju uporabe računalništva in informatike.

Datum objave: 31.07.2013

Rok za prijavo: 47 dni, od 31.07.2013 do 16.09.2013.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: