Datum objave: 07.08.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani,
               Fakulteta za družbene vede,
              Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:  

 • ASISTENT Z DOKTORATOM H019001


2.Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • pasivno znanje nemškega jezika,
 • doktorat znanosti s področja kulturologije,
 • bibliografija s področja sociologije znanosti


3.Kratek opis dela in nalog:
  Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:
7.8.2013  do 9.8.2013 

kandidat posreduje prošnjo,CV,dokazila o izobrazbi
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti


5.Računalniški programi:  

 • Dobro poznavanje MS Office


6.Funkcionalna znanja in ostale zahteve:   

 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo dela, 
 • komunikativnost
 • delovne izkušnje z delom pri raziskovalnih projektih


7.Delovno razmerje:

 • določen čas, 18 mesecev;
 • krajši delovni čas, 31 ur/teden;
 • predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu avgustu 2013
  (z možnostjo podaljšanja pogodbe o zaposlitvi)

8.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: