Datum objave: 09.08.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Teološka fakulteta


1. Razpisano delovno mesto:

 • visokošolski učitelj – docent/izredni profesor/redni profesor za področje zakonske in družinske terapije (m/ž)
 • Čas trajanja zaposlitve: za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (50 %)

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti
 • veljaven habilitacijski naziv za področje zakonske in družinske terapije
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine študentov
 • uporaba računalniških orodij


3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na podiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi zaključnih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


4. Rok za prijavo:

30 dni od objave (do vključno 12. septembra 2013)


5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Simon Jurkovič
Telefonska številka: 01/434 58 20
E-naslov: