Datum objave: 30.08.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
(Šifra DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX-1 – REDNI PROFESOR za področje meteorologije.

Število razpisanih delovnih mest: 1;
Šifra delovnega mesta: D019001;
Šifra naziva: 1;
Naziv: redni profesor za področje meteorologije;
Tarifni razred: IX.;
Plačna podskupina: D1;
Trajanje zaposlitve: določen čas od 2. 10. 2013 do 30. 9. 2014;
Delovni čas: polni delovni čas.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja meteorologije;
 • veljaven habilitacijski naziv rednega profesorja za področje meteorologije, sprejet na UL;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Opis delovnega mesta:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 30. 8. 2013.

Rok za prijavo: 8 delovnih dni, od 30. 8. 2013 do 11. 9. 2013.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na na e-mail: , ali naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: