Datum objave: 16.09.2013

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2,
Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/-KA na Inštitutu za biofiziko
 • za nedoločen čas
 • s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba (prejšnja)ali magistrska izobrazba s področja naravoslovja, matematike in računalništva ter zdravstva ali veterinarstva
 • veljaven pedagoški naziv za področje Biofizika
 • kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:
8 dni, od 16.9.2013 do 24.9.2013

 
5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: prof. dr. Vito Starc, v.d. predstojnika Inštituta za biofiziko
Telefon: 01 543 7600