Datum objave: 07.03.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

 

1.     Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj za področje kemijskega inženirstva za nedoločen čas in s polnim delovnim časom – 2 delovni mesti

 

2.    Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat znanosti, veljavni naziv docent, izredni profesor, redni profesor za področje kemijskega inženirstva, pridobljen na Univerzi v Ljubljani.

Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, aktivno znanje slovenskega jezika, raziskovalne reference na področju kemijskega inženirstva, program raziskovalnega dela.

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-           oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,

-           organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,

-           predavanja študentom in vodenje seminarjev na dodiplomskem študiju,

-           individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd.,

-           preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd.,

-           usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del,

-           znanstveno raziskovalno delo.

 

4.     Rok za prijavo:

Od 07.03.2008 do 14.06.2008

 

5.    Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: dekan prof. dr. Stane Pejovnik

Telefonska številka: 01 / 241 93 50

E-mail: