Datum objave: 12.03.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ – LEKTOR ZA ANGLEŠKI JEZIK
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetni diplomirani anglist ali profesor angleškega jezika
- veljaven habilitacijski naziv lektor/lektorica za angleški jezik
- aktivno znanje slovenskega jezika
- strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost


3. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
- izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih  (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih – specialističnih študijskih programih in drugih oblik pedagoškega dela,
- pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov,
- spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven.

4. Rok za prijavo:
do vključno 15. 3. 2008

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: