Datum objave: 12.03.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI SODELAVEC – ASISTENT ZA PODROČJE GEOGRAFIJE
za določen čas do 31. 1. 2009,  s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- profesor  geografije
- aktivno znanje angleškega jezika
- izvolitev v naziv asistenta za področje geografije

3. Kratek opis del in nalog:
- izvajanje teoretskih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze,
- opravljanje drugih dela po odredbi neposredno predpostavljenega vodje oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
5 dni, do vključno 19.03.2008

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: