Datum objave: 12.03.2008

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

1. Razpisano delovno mesto:
RAZISKOVALEC NA PROJEKTU
za določen čas 6 mesecev,  s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- magisterij  znanosti s področja geografije
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov Word, Excel, ArcGIS

3. Kratek opis del in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- izvajanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
5 dni, do vključno  19.03.2008

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: