Slovenske univerze so 14. novembra 2005 podpisale Sporazum o izmenjavi študentov, v katerem so se zavezale k pospeševanju mobilnosti študentov med Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem.

Datum objave: 07.11.2007

Kategorija: Razpisi

V okviru sporazuma so univerze pripravile tudi Postopek za izvajanje sporazuma, v katerem je opredeljeno, kateri študentje se lahko udeležijo izmenjave, čas izmenjave, priznavanje opravljenih izpitov na gostujoči univerzi in koledar aktivnosti, povezanih z izvajanjem Sporazuma.

Na podlagi Sporazuma smo konec februarja članicam UL posredovali Razpis za izvajanje Sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami.

Po 15. marcu bodo na spletnih straneh vseh treh univerz dostopni informacijski paketi o prostih mestih za izmenjavo in opisi predmetov z navedbo koordinatorjev posameznih študijskih programov, na katere se boste lahko obrnili za dodatne informacije.


Izdajatelj razpisa: Univerza v Ljubljani
Datum objave: 26. marec 2007
Datum zaključka: rok prijave za zimski semester je 15. maj 2007; za letni semester pa 15. november 2007
Kontakt: Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, ga. Janja Vuga,
tel: 01 2418 572; e-mail:


Več informacij:


Povezave: