Namen javnega razpisa je izbor kandidatov za usposabljanje v raziskovalnih skupinah na raziskovalnih in visokošolskih organizacijah za pridobitev doktorata znanosti.

Datum objave: 24.04.2009

Kategorija: Razpisi

Objava razpisa 24.4.2009 
Datum zaključka: 20.07.2009
Kontaktna oseba: dr. Marijan Leban (01/ 2418 534) in Tanja Bobičanec (01/2418 680)
Objava razpisa: na internetni strani UL, teleteks, dnevni časopis VEČER in DNEVNIK.

Kandidati se lahko prijavijo na prosta mesta pri izbranih mentorjih navedenih v prilogi v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih.
Kandidat se lahko prijavi samo na eno razpisano mesto. Pri posameznem mentorju je lahko izbran samo en kandidat. Če je kandidatov več, se razvrstijo glede na doseženo skupno oceno po kriterijih izbire. Izbran je najbolje ocenjeni kandidat. V primeru, da izbran kandidat odstopi oziroma zavrne mesto mladega raziskovalca, se izbere naslednji kandidat glede na skupno doseženo oceno. Izbira je dokončna po obvestilu Univerze v Ljubljani Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS o rezultatih javnega razpisa.

Vse informacije o javnem razpisu si preberite v razpisni dokumentaciji.

Navodila za prijavo in obrazci:

Na spletni strani Kariernega centra UL so objavljena prosta mesta za MR po mentorjih članic UL. Povezava:  https://www.kc.uni-lj.si/UniLjKc/?cnt=sDogNov&showDetail1=1&id1=113

Terminski plan

Za Javni razpis za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2009 v anglešekm jeziku kliknite povezavo Public Tender for Early Stage Research Candidates for the Year 2009 .