Datum objave: 31.05.2008

Kategorija: Razpisi

 

Center za univerzitetni šport (CUŠ) je objavil javni poziv za izbor izvajalcev športnih programov za študente Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2008/09. Predloge za programe lahko oddajo športna društva, zveze športnih društev, zavodi in drugi izvajalci športnih programov.

Oddaja predlogov je možna le prek portala Univerze v Ljubljani. Za dostop do spletnega vprašalnika kliknite tukaj!

 

Javni poziv bo objavljen do 15. 6. 2008.

 

Obrazložitev:

 

Univerza v Ljubljani je leta 2005 ustanovila Center za univerzitetni šport, kot odgovor na izzive visokem šolstvu, ki je začel narekovati Bolonjski proces. Z uvajanje študijskih programov skladnih z načeli Bolonjskega procesa športna vzgoja v visokošolskih in univerzitetnih programih izgublja status obvezne sestavine študijskih programov. V skladu s spremembo statusa športne vzgoje je bilo potrebno reorganizirati športno dejavnost na Univerzi v Ljubljani.

 

Reorganizacijo športne dejavnosti na Univerzi v Ljubljani gre razumeti, kot priložnost za reorganizacijo športne dejavnosti študentov, ki bo omogočala predvsem boljše možnosti, višji nivo programov, večjo in bolj raznovrstno izbiro programov in predvsem vsem študentom omogočala enake možnosti za ukvarjanje s športom, ki ne bodo odvisne od znanja, sposobnosti in motivacije izvajalcev športne vzgoje na posameznih članicah Univerze.  

 

Osnovno poslanstvo CUŠ-a je zagotavljanje pogojev za razvoj športne dejavnosti študentov na Univerzi v Ljubljani in sicer predvsem tistih segmentov te dejavnosti, ki omogoča čim širšo vključenost populacije študentov.

 

Tako sta dve osnovni funkciji CUŠ-a v sistemu organizacije študentske športne dejavnosti:

-  zagotavljanje široke in raznovrstne ponudbe športno-rekreativnih programov za študente Univerze v Ljubljani,

- ustvarjanje strokovnih podlag in standardov ter organizacijske, kadrovske, finančne in materialne podstrukture za realizacijo kreditno ovrednotenih programov športa.

 

Razmerje med ponudbo in povpraševanjem po športnih programih s strani študentov kaže, da CUŠ s svojimi kadrovskimi in materialnimi zmogljivostmi ne more zadostiti potrebam vseh zainteresiranih študentov po športno-rekreativnih programih. Strateški cilj CUŠ je v športno-rekreativne programe privabiti 50% študentov (29.000).

 

CUŠ bo lahko cilje na področju zagotavljanja š iroke in raznovrstne ponudbe športno-rekreativnih programov lahko uspešno uresničeval le v sodelovanju z že obstoječimi ponudniki športnih programov v Ljubljani (športnih društev, zvez športnih društev, zasebnikov v športu). Ponudniki športno-rekreativnih programov v Ljubljani (še posebej športna društva) lahko postanejo izvajalci določenih programov za študente.