Datum objave: 30.05.2008

Kategorija: Razpisi

Uvod

Novi, letos prvič razpisani bolonjski študijski programi za študijsko leto 2008/2009 so:

  • doktorski študijski program 3. stopnje: Ekonomske in poslovne vede, izvajalka Ekonomska fakulteta
  • magistrske študijske programe 2. stopnje: Ekologija in biodiverziteta, Molekulska biologija, Strukturna in funkcionalna biologija, Biotehnologija, Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov, Agronomija, Hortikultura, Znanost o živalih, Krajinska arhitektura, Lesarstvo, Mikrobiologija, Prehrana, Živilstvo, Ekonomika naravnih virov, izvajalka Biotehniška fakulteta
  • magistrski študijski program 2. stopnje: Industrijska farmacija, izvajalka Fakulteta za farmacijo
  • skupni magistrski študijski program 2. stopnje: Finance in računovodstvo v EU, izvajalka Fakulteta za upravo
  • skupni magistrski študijski program 2. stopnje:  Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi, izvajalka Filozofska fakulteta
  • magistrski študijski program 2. stopnje: Prevajanja, izvajalka Filozofska fakulteta

Razpisno besedilo študijskih programov po stopnjah:

Nekateri splošni vpisni pogoji za stare študijske programe

Vpisni pogoji za tujce

Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva, se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije o študijskih programih in prijavni ter vpisni roki

Vsa podrobnejša pojasnila o vpisnih pogojih (ustreznosti predhodne izobrazbe in drugih) in stroških študija dobijo kandidati na visokošolskih zavodih Univerze v Ljubljani, ki so nosilci podiplomskega študija, kjer tudi oddajo svoje prijave za vpis do 10. septembra 2008 (prijave na razpis za programov 3. stopnje do 1. septembra 2008).

V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (41. člen), se vpis v podiplomske študijske programe opravi najpozneje v dveh tednih po začetku študijskega leta, to je do 15. oktobra 2008, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2008.

Predvideno število študentov po posameznih študijskih programih(tabela)

Združeno besedilo skupnega razpisa za vpis v podiplomske študijske programe za leto 2008/2009