Karierni center Univerze v Ljubljani objavlja razpis za pridobitev Leonardo da Vinci štipendij za mlade diplomante. Namen Leonardo da Vinci mobilnosti »My EU Challenge« je pomagati mladim diplomantom članic Univerze v Ljubljani pridobivati delovne izkušnje v Evropski Uniji ter jim tako omogočiti lažji in hitrejši vstop na trg delovne sile.

Datum objave: 04.06.2008

Kategorija: Razpisi

Udeležba v programu Leonardo mobilnosti daje možnost pridobitve novih znanj in veščin na njihovem strokovnem področju kot tudi bogatenje z vidika kulturne zavesti in učenja tujih jezikov. Program mobilnosti Leonardo da Vinci izbranim udeležencem sofinancira stroške mobilnosti udeležencev, ki vključujejo stroške poti, namestitve in zavarovanja udeležencev v izbrani državi.

V prilogi Razpis Leonardo da Vinci štipendije za praktično usposabljanje lahko najdete dodatne informacije.