Štipendija je namenjene spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Štipendija se dodeli za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu na Dunaju.

Datum objave: 16.04.2007

Kategorija: Razpisi


Za štipendijo Knafljeve ustanove lahko zaprosi:

  • diplomant ene od fakultet Univerze v Ljubljani,
  • katerega povprečna izpitna ocena znaša 8 (osem) ali več in
  • ob poteku roka za vložitev prošnje za štipendijo še ni dopolnil 30 let.

Prošnjo za dodelitev štipendije mora kandidat oddati do 15. junija 2007 na naslov:
Upravni odbor Knafljeve ustanove
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana


Izdajatelj: Kuratorij in Nadzorni svet Knafljeve ustanove na Dunaju
Datum zaključka: 15.06.2007


Več informacij:

celotno besedilo razpisa
Pravilnik za podeljevanje štipendij Knafljeve ustanove
predstavitev Knafljeve ustanove