Univerza v Ljubljani, na podlagi sklepa Komisije za univerzitetni šport, objavlja javni razpis za nosilce športnih panog Centra za univerzitetni šport.

Datum objave: 10.05.2007

Kategorija: Razpisi

Izdajatelj: Univerza v Ljubljani
Datum zaključka: 25. maj 2007
Kontakt: Center za univerzitetni šport
tel: 01/2418 634; e-mail:


Prijavo s prilogami mora kandidat oddati do 25. maja 2007 na naslov:

Univerza v Ljubljani
Center za univerzitetni šport
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
s pripisom »Javni razpis za nosilce športnih panog – NE ODPIRAJ«


Več informacij:
Besedilo razpisa