Namen javnega razpisa je izbor kandidatov za usposabljanje v raziskovalnih skupinah na raziskovalnih in visokošolskih organizacijah za pridobitev doktorata znanosti.
Kandidati se lahko prijavijo na prosta mesta pri izbranih mentorjih navedenih v prilogi v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih.

Datum objave: 17.07.2008

Kategorija: Razpisi

Rok za prijavo / Dead line:
Do vključno 06.08.2008 / 06 August 2008

Kontaktni podatki / Contact:
e-mail:
tel.: 00 386 (0)1 / 2418 534 each working day between 9 and 11 PM until the end of the Tender

2. Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2008

2. Public Tender for Early Stage Research Candidates for the Year 2008