Univerza v Ljubljani objavlja Razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev v koledarskem letu 2014 na univerzah v tujini, s katerimi Univerza sodeluje na podlagi med-univerzitetnih sporazumov.
Gre za sporazume, ki niso Erasmus bilateralni sporazumi.