Datum objave: 10.12.2013

Kategorija: Razpisi

Univerza v Ljubljani vabi svoje študente, da se v okviru meduniverzitetnega sodelovanja prijavijo na Razpis za poletno šolo v Seulu, ki bo potekala od 27. junija do 25. julija 2014.

Prijavo s prilogami je treba predložiti Službi za mednarodno sodelovanje (naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) do 2. aprila 2014 .

Prijava

Obvezne priloge:

  • Izpis vseh opravljenih izpitov z ocenami
  • Potrdilo o šolanju za študijsko leto 2013-14
  • Motivacijsko pismo v slovenskem jeziku

Izbrani kandidati bodo pozvani, da do 30.4. 2014 oddajo še spletno prijavo v Seul.

Izbrani študenti so oproščeni šolnine, stroškov registracij, namestitve in stroškov ogledov in kulturnih aktivnosti po Seulu. Tuji študentje so tudi upravičeni do delnega sofinanciranja 4-dnevne ekskurzije na otok Jeju Island.

Potne stroške, prehrano in delno plačilo  4-dnevne ekskurzijo si plačajo študentje sami.

Več informacij o poletni šoli v Seulu na: http://iice.uos.ac.kr