Objavljen II. razpis Slovenskega štipendijskega sklada EGP/NFM.

Datum objave: 20.01.2014

Kategorija: Razpisi

Rok upravičenosti II.razpisa bo predvidoma od 15.5.2015 do 15.7.3015. Prijave oddate na članici do začetka februarja 2014.