Univerza v Ljubljani kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja MAUI za obdobje enega do dveh semestrov. UL ima na voljo skupaj 2 semestra.

Datum objave: 24.01.2014

Kategorija: Razpisi

http://www.midamericauniversities.org/partners.html

Univerza v Ljubljani kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na  institucijah združenja MAUI za obdobje enega do dveh semestrov. UL ima na voljo skupaj 2 semestra.

Semester 2: junij/julij do november/december 2014

Semester 1: januar/februar do junij/julij 2015

Izbran(i) študent(i) so opravičeni  plačila šolnine ter pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja,  so obveznost izbranih študentov. 

Pogoji:

  • je zaključil najmanj prvi letnik 1. stopenjskega študija;
  • je v tekočem študijskem letu vpisan na UL.
  • študenti se dogovorijo za program študija pred študentovim odhodom v tujino s študijskim sporazumom, ki ga podpišeta obe instituciji in študent. Po zaključku študija v tujini mora institucija gostiteljica študentu in njegovi matični instituciji poslati potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V potrdilu so prikazani študentovi rezultati in obdobje študija, ki ga je študent opravil v tujini; minimalno število kreditov, ki jih mora študent zbrati je 20 na semester; na instituciji gostiteljici študent ne plačuje šolnine, lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava znesek za zavarovanje (v kolikor ni treba zavarovanja urediti predhodno), študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov. Matična institucija lahko študentom, ki jih pošilja v tujino, še naprej zaračunava šolnino, če je tako določeno z nacionalnimi zakoni.
  • prednost imajo študenti 1. stopenjskega študija.
  • prednost imajo kandidati s povprečno oceno 8 ali več
  • izbrani študentje bodo morali ob vpisu na Univerze v ZDA predložiti potrdilo o opravljenem TOEFL testu.  

Ob prijavi študent navede  3 univerze, kjer bi želel študirati in jih rangira. Prijavi študent priloži izpis ocen na zadnji stopnji študija s povprečno oceno vseh opravljenih izpitov ( v slovenskem jeziku) in motivacijsko pismo v angleškem jeziku. Pisanje diplomskega dela na tuji univerzi ni možno. Prijavijo se lahko študenti vseh stopenj študija, vendar imajo prednost študenti 1. stopenjskega študija.

Končen izbor študentov potrdi univerza gostiteljica.  

ROK ZA PRIJAVE: Upoštevali bomo prijave prejete do vključno 20. 2. 2014.

Prijave s prilogami je potrebno poslati na naslov: Služba  za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.