Datum objave: 03.10.2014

Kategorija: Razpisi

OECD v letu 2015 razpisuje dveletni program za 19 mladih strokovnjakov (OECD Young Professionals Programme – YPP). Program je namenjen visoko usposobljenim in motiviranim mladim različnih profilov, ki si želijo dela na projektih v okviru strateških usmeritev Generalnega sekretariata OECD – zlasti s področja zelene rasti, razvoja, inovacij in NAEC. Kandidate mora zanimati delovanje OECD ter zavzemanje za mednarodno politiko sodelovanja.

Pogoji za prijavo so: 

  • kandidati morajo biti rojeni po 1. januarju 1982 (vključno s prvim januarjem 1982);
  • kandidati morajo biti državljani RS; univerzitetna izobrazba z relevantnega področja;
  • najmanj dveletne delovne izkušnje;
  • odlično znanje vsaj enega od uradnih jezikov OECD (angleški in francoski jezik) ter osnovno znanje drugega ali pripravljenost za učenje drugega uradnega jezika OECD. Znanje drugih tujih jezikov je prednost;
  • mednarodne izkušnje s področja raziskav in analiz v času študija, pripravništva ali službovanja so prednost. 

Več informacij o navedenem programu najdete na povezavi: http://www.oecd.org/careers/oecdyoungprofessionalsprogramme.htm 

Postopek prijave: kandidati se prijavijo preko spletne strani OECD: https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?lang=en&job=09490 

Rok za prijavo je 25. november 2014.

Kandidate vljudno prosimo, da o svoji prijavi obvestijo MZZ na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si. 

Izbrani kandidati bodo predvidoma decembra 2014 opravljali dveurni 'online' pisni preizkus; po opravljenih testih, bo ožji izbor kandidatov februarja 2015 povabljen na razgovor. Dokončen izbor kandidatov bo narejen marca 2015, predviden začetek programa pa je poleti 2015. 

Izbrani kandidati bodo z OECD sklenili pogodbo za 2 leti, po končanem programu pa bodo imeli možnost kandidiranja za zasedbo drugih delovnih mest znotraj OECD.