Datum objave: 30.10.2014

Kategorija: Razpisi

Fundacija Leona Štuklja razpisuje 10 desetmesečnih štipendij, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 evrov mesečno. 

Štipendijo lahko pridobijo dijaki in študenti, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije. Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študenti višjih letnikov. Dodatni kriterij je socialni status družine prosilca štipendije.

Kandidati so dolžni predložiti:

  1. pisno prošnjo s kratkim življenjepisom,
  2. dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu,
  3. fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci ter
  4. dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev. 

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala deset štipendistov in do 1. 12. 2014 o izboru pisno obvestila vse prosilce.

Zadnji dan za oddajo vlog je petek, 14. 11. 2014.

 

Vloge pošljite na naslov:
Fundacija Leona Štuklja
Mladinska ulica 9
2000 Maribor
(prof. dr. Borut Holcman)