Datum objave: 08.12.2014

Kategorija: Razpisi

Univerza v Ljubljani zaradi premajhnega števila oddanih natečajnih rešitev ponovno razpisuje natečaj za izbiro motiva za tisk na promocijski material na temo kakovost Univerze v Ljubljani.

Predmet natečaja je oblikovanje motiva, ki naj simbolično predstavlja kakovost Univerze v Ljubljani, zasnovan pa naj bo tako, da se ga lahko uporablja samostojno (brez napisa) ali skupaj z napisom »Kakovost UL« ali napisom »Projekt KUL«.

Rok za oddajo natečajnih rešitev je 12. 01. 2015. 

Več informacij o natečaju se nahaja v priloženi datoteki: Ponovitev natečaja za motiv za kakovost.pdf

 

 

logotipi uni mizs essOperacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.