Datum objave: 22.10.2015

Kategorija: Razpisi

Univerza v Ljubljani, Center za obštudijske dejavnosti, Kongresni trg 12, Ljubljana, zaradi odsotnosti trenutno izbranega nosilca predmeta Fitnes objavlja Javni razpis za nosilca predmeta obštudijske športne dejavnosti »FITNES«. Rok za prejem ponudb je 6. 11. 2015. Upoštevane bodo samo tiste vloge, ki bodo prispele na naslov Univerze v Ljubljani do tega datuma.
Besedilo razpisa