Datum objave: 28.02.2018

Kategorija: Razpisi

Univerza v Ljubljani je z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EUIPO do 31. marca 2018 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva na sedežu urada v Alicanteju (Španija), predlaga pet do petnajst najustreznejših kandidatov, (bodočih) diplomantov magistrskega študija ustreznih smeri na Univerzi v Ljubljani. Višina mesečnega prejemka pripravnikov EUIPO je 1.000 EUR, vendar morajo izbrani kandidati v skladu s pravili programa sami poskrbeti za zdravstveno zavarovanje ter plačilo dohodnine v matični državi. Predvideni začetek opravljanja pripravništva je sredina septembra 2018.

Kot ustrezna študijska področja štejejo:

  1. pravo (predvsem pravo intelektualne lastnine),
  2. ekonomija, matematika oz. statistka in poslovna administracija,
  3. informacijsko-komunikacijska tehnologija: tehnična podpora strankam; podatkovna analiza; razvoj programske opreme,
  4. politologija in sociologija,
  5. trženje, odnosi z javnostmi in prevajalstvo (kombinacije, ki vključujejo angleški, španski, francoski, italijanski ali nemški jezik),
  6. inženirske vede, arhitektura in logistika,
  7. upravljanje s človeškimi viri.

Rok za prijavo je četrtek, 15. marec 2018, ostale informacije o prijavi so na voljo v pripetem besedilu razpisa. Kandidate, ki jih bo Univerza v Ljubljani izbrala s tem razpisom, bo EUIPO uvrstila neposredno na ožji seznam kandidatov (shortlist) in izvedla dokončni postopek selekcije, rezultati katerega bodo znani predvidoma v začetku maja 2018.