Datum objave: 30.03.2018

Kategorija: Razpisi

Univerza v Ljubljani (UL) je z Evropskim patentnim uradom (European Patent Office - EPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EPO do 30. aprila 2018 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva predlaga osem najustreznejših kandidatov (pet s področja naravoslovja in tehnike, tri s področja humanistike in družboslovja), ki so (bodoči) diplomanti magistrskega študija ustreznih smeri UL. Višina mesečnega prejemka pripravnikov EPO je približno 1.400 EUR bruto, predvideni začetek opravljanja pripravništva na sedežu urada pa je v Münchnu septembra 2018.

Po izboru EPO kot ustrezna štejejo sledeča področja:

  1. naravoslovje in tehnika: kemijsko inženirstvo, strojništvo, elektrotehnika, računalništvo in informatika, vede o življenju, vede o materialih, statistika oz. podatkovna analiza ipd.
  2. humanistika in družboslovje: pravo, ekonomija oz. poslovne vede, mednarodni odnosi/ politologija, komunikologija, marketing, kadrovski management ipd.

Rok za prijavo je ponedeljek, 16. april 2018, ostale informacije o prijavi so na voljo v pripetem besedilu razpisa. Osem kandidatov, ki jih bo Univerza v Ljubljani izbrala s tem razpisom, bo EPO uvrstil neposredno na ožji seznam kandidatov (shortlist) in izvedel dokončni postopek selekcije. Rezultati bodo znani predvidoma konec junija 2018.