Datum objave: 12.09.2018

Kategorija: Razpisi

 

Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti UL - stanovanje na naslovu Lepi pot 24

 

 

Univerza v Ljubljani objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za prodajo stanovanja na naslovu Lepi pot 24, 1000 Ljubljana, k.o. 2679 GRADIŠČE II, stavba št. 1249, del stavbe št. 5 (ID 6850376).

 

Rok za prijavo (plačilo varščine): 29. 9. 2018 do 24.00

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

 
Izvedba javne dražbe: 3. 10. 2018 na sedežu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (Vogalna soba, 1. nadstropje), pričetek ob 13. uri

 

Izklicna cena: 62.000,00 EUR (z besedo: dvainšestdeset tisoč EUR). Izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

Povezave do: