Datum objave: 05.11.2018

Kategorija: Razpisi

Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti UL - stanovanje na naslovu Lepi pot 24

Univerza v Ljubljani objavlja povabilo k pristopu na ponovno javno dražbo za prodajo stanovanja na naslovu Lepi pot 24, 1000 Ljubljana, k.o. 2679 GRADIŠČE II, stavba št. 1249, del stavbe št. 5 (ID 6850376).

Rok za prijavo (plačilo varščine): 23. 11. 2018 do 24.00
Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
 
Izvedba javne dražbe:
28. 11. 2018 na sedežu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (Soba rektorjev, 1. nadstropje), pričetek ob 10. uri

Izklicna cena: 53.990,00 EUR (z besedo: triinpetdeset tisoč devetsto devetdeset EUR). Izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

POVEZAVE DO:
Razpisne dokumentacije,
Soglasja Vlade RS z dne 21. 6. 2018,
Soglasja UO UL z dne 20. 7. 2017,
Rednega izpisa iz zemljiške knjige.