Datum objave: 06.06.2019

Kategorija: Razpisi

Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti UL – počitniški objekt – Dom na Mežakli

Univerza v Ljubljani objavlja povabilo k pristopu na javno dražbo za prodajo parcele 927/1 (ID znak: parcela 2185 927/1) v izmeri 12.247 m2 in parcele 927/4 (ID znak: parcela 2185 927/4) v izmeri 86 m2, obe k.o. 2185 Spodnje Gorje. Na parceli 2185 927/4 stoji stavba z ID znakom: stavba 2185-38, ki v naravi predstavlja počitniški objekt – dom na Mežakli na naslovu Spodnje Gorje 191, 4247 Zgornje Gorje.

Rok za prijavo (plačilo varščine): 27. 6. 2019 do 24.00

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

 
Izvedba javne dražbe: 3. 7. 2019 na sedežu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (Zbornična dvorana, 1. nadstropje), pričetek ob 14. uri

 Izklicna cena: 172.260,00 EUR (z besedo: sto dvainsedemdeset tisoč dvesto šestdeset EUR). Izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

POVEZAVE DO:

-       Razpisne dokumentacije,

-       Soglasja Vlade RS z dne 11. 4. 2019,

-       Soglasja UO UL z dne 31. 5. 2018,

-       Rednega izpisa iz zemljiške knjige (927/1, 927/4).