Datum objave: 17.01.2020

Kategorija: Razpisi

Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina:

-  z ID znakom: del stavbe 2677-216-121, ki v naravi predstavlja samsko sobo v izmeri 12,4 m2, in sicer na naslovu Privoz 5a, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo (plačilo varščine): 6. 2. 2020 do 24.00

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.


Izvedba javne dražbe:
12. 2. 2020 na sedežu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (Zbornična dvorana, 1. nadstropje), pričetek ob 14. uri

Ogled nepremičnine je možen v naslednjih terminih:

  • 23. 1. 2020 od 13.00 do 15.00,
  • 29. 1. 2020 od 9.00 do 11.00 in
  • 4. 2. 2020 od 13.00 do 15.00.

 

Izklicna cena: 22.357,57 EUR
Izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

POVEZAVE DO: