Datum objave: 17.01.2020

Kategorija: Razpisi

Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti UL – samska soba na naslovu Povšetova 36, 1000 Ljubljana

 

Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina:

-          z ID znakom: del stavbe 1727-188-3, ki v naravi predstavlja samsko sobo v izmeri 17,6 m2, in sicer na naslovu Povšetova ulica 36, 1000 Ljubljana.

 

Rok za prijavo (plačilo varščine): 20. 2. 2020 do 24.00

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.


Izvedba javne dražbe: 27. 2. 2020 na sedežu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (Zbornična dvorana, 1. nadstropje), pričetek ob 10. uri

Ogled nepremičnine je možen v naslednjih terminih:

  • 27. 1. 2020 od 13.00 do 15.00,
  •  7. 2. 2020 od 9.00 do 11.00 in
  •  14. 2. 2020 od 9.00 do 11.00 ure.

Izklicna cena: 31.921,30 EUR
Izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 
POVEZAVE DO:

-       Razpisne dokumentacije,
-       Soglasja Vlade RS z dne 5. 12. 2019,
-       Soglasja UO UL z dne 18. 7. 2019,
-       Rednega izpisa iz zemljiške knjige,
-       IZJAVA O NEPOVEZANOSTI.