Datum objave: 17.01.2020

Kategorija: Razpisi

Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina:

 - z ID znakom: del stavbe 2677-67-15, ki v naravi predstavlja samsko sobo v izmeri 12,7 m2, in sicer na naslovu Zvonarska ulica 7, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo (plačilo varščine): 7. 2. 2020 do 24.00

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.


Izvedba javne dražbe: 13. 2. 2020 na sedežu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (Zbornična dvorana, 1. nadstropje), pričetek ob 10. uri

Ogled nepremičnine je možen v naslednjih terminih:

  • 24. 1. 2020 od 9.00 do 11.00,
  • 28. 1. 2020 od 13.00 do 15.00 in
  • 6. 2. 2020 od 13.00 do 15.00 ure.

Izklicna cena: 32.712,15 EUR
Izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

POVEZAVE DO: