Datum objave: 04.03.2020

Kategorija: Razpisi

Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti UL – samska soba na naslovu Potrčeva 6, 1000 Ljubljana

Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina:

-z ID znakom: del stavbe 1726-274-234, ki v naravi predstavlja samsko sobo v izmeri 16,5 m2 (s skupnimi prostori vred), in sicer na naslovu Potrčeva 6, 1000 Ljubljana.
Samska soba se nahaja v večstanovanjski stavbi z enajstimi etažami. Poslovni prostori se nahajajo v pritlični etaži, v ostalih etažah so stanovanja. Stavba je bila zgrajena leta 1967. V stavbi je 107 stanovanj in 6 poslovnih prostorov. Konstrukcija stavbe je železnobetonska. Fasada je ometana, streha je ravna in stavba je dobro vzdrževana. Ocenjena samska soba se nahaja v 9. nadstropju, in sicer s souporabo toaletnih prostorov in pripadajočimi skupnimi prostori. Velikost samske sobe je 10.56 m2.
 
Vpis stavbe v kataster stavb je bil izveden leta 2005 na podlagi prevzema podatkov iz zemljiške knjige (št. zadeve: 90332-01019/2005). Iz elaborata za vpis je razvidno, da delom stavbe 234, 235 in 236 (v el. so samske sobe označene s št. 34, 35, 36) pripada skupna predsoba, WC, kopalnica in klet, ki bi po novi zakonodaji morali biti opredeljeni kot posebni skupni del vseh treh sob in imeti svoj ID znak. Za zemljiškoknjižno opredelitev posebnih in splošnih skupnih delov bo treba z etažnimi lastniki skleniti nov sporazum o oblikovanju etažne lastnine, ki bo opredelil splošne in posebne skupne dele stavbe. Površina dela stavbe 1726-274-234 po GURS je 16,5 m2 (bivalni del, ki vključuje sobo in 1/3 predsobe, WC in kopalnice meri 15,5 m2, in klet – 1/3 skupne kleti meri 1 m2).

Rok za prijavo (plačilo varščine): 23. 3. 2020 do 24.00

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 4. točke te objave.


Izvedba javne dražbe: 30. 3. 2020 na sedežu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (Zbornična dvorana, 1. nadstropje), pričetek ob 10. uri

GLEDE NA AKTUALNE RAZMERE, POVEZANE S COVID-19, SPOROČAMO, DA SE IZVEDBA JAVNE DRAŽBE PRELOŽI. DATUM IZVEDBE JAVNE DRAŽBE BO NAKNADNO OBJAVLJEN IN SPOROČEN DRAŽITELJEM.

OBVESTILO Z DNE 11. 5. 2020: JAVNA DRAŽBA SE BO IZVEDLA 19. 5. 2020 OB 11.30, IN SICER V AVLI REKTORATA UNIVERZE V LJUBLJANI (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana)

Izklicna cena: 25.274,54 EUR
Izklicna cena ne vključuje 2-% davka na promet nepremičnin in stroškov overitve zemljiškoknjižnega dovolila, ki jih plača kupec.


 
Glede na aktualne razmere, povezane s COVID-19 sporočamo, da ogledov nepremičnin ne bo. V kolikor se javna dražba ne bo izvedla, bodo vsi dražitelji dobili povrnjena vplačila varščin.
 

POVEZAVE DO:

-Razpisne dokumentacije,

-Soglasja Vlade RS z dne 5. 12. 2019,

-Soglasja UO UL z dne 18. 7. 2019,

-Rednega izpisa iz zemljiške knjige,

-Slik, ki prikazujejo dejansko stanje,

-Izjava o nepovezanosti.