Datum objave: 04.06.2020

Kategorija: Razpisi

Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani objavlja Naknadni razpis Erasmus+ za mobilnost osebja z namenom poučevanja in Naknadni razpis Erasmus+ za mobilnost osebja z namenom usposabljanja (razpisno leto 2019) . Vsi zainteresirani oddajo svoje vloge na svoji članici, ki zbir prijav posreduje Službi za mednarodno sodelovanje UL do 3.7.20. Rok upravičenosti obeh razpisov je od 1.10.2020 do 31.5.2021.