Datum objave: 17.11.2020

Kategorija: Razpisi

 

Univerza v Ljubljani na podlagi 52., v zvezi s 54. in 55. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za menjavo nepremičnin v lasti Univerze v Ljubljani.

Skupna cena nepremičnin, navedenih od a do e znaša 945.215,73 EUR in ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin ali 22 % davka na dodano vrednost.                                                                                 

Prijavo na namero je treba oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana oz. po e-pošti na e-naslov investicije@uni-lj.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno, in sicer na zadnji dan objave.     

Priloge: