Datum objave: 06.09.2021

Kategorija: Razpisi

Univerza v Ljubljani na podlagi 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 1722 365/12, ki v naravi predstavlja zelenico ob pešpoti na ulici Pod gabri v Murglah, nima samostojne funkcije in vodi od garaž do stanovanjskih hiš, površine 29 m2.
 
Cena navedeno nepremičnino je 2.000,00 EUR in ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.
                                                                                       
Prijavo na namero je treba oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 35 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana oz. po e-pošti na e-naslov . Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno, in sicer na zadnji dan objave.     
 
Priloge: