Datum objave: 22.10.2021

Kategorija: Razpisi

Datum objave: 22. 10. 2021

Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti UL – stanovanje na naslovu Maroltova 10, 1000 Ljubljana

Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina:

  • z ID znakom: del stavbe 1735-1601-15, ki v naravi predstavlja stanovanje v velikosti 57m2 uporabne površine s pripadajočo shrambo, in sicer na naslovu Maroltova 10, 1000 Ljubljana;

Stanovanje se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe. Gre za klasično armiranobetonsko konstrukcijo. Stavba je bila zgrajena leta 1979 in ima šest etaž: klet, pritličje in štiri nadstropja. Stavba nima dvigala, je povprečno vzdrževana. Stanovanje je slabše vzdrževano in je potrebno popolne prenove. 

Rok za prijavo (plačilo varščine): 10. 12. 2021 do 24.00

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

Izvedba javne dražbe: 16. 12. 2021 na sedežu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (Zbornična dvorana, 1. nadstropje), pričetek ob 10. uri. JAVNA DRAŽBA JE BILA USPEŠNO IZVEDENA.

V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 147/2021 s spremembami) je za udeležbo na javni dražbi obvezno izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Izklicna cena: 162.400,00 EUR
Izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Ogledi nepremičnine so bili organizirani od 8. 11. 2021 do vključno 26. 11. 2021.
Ogledi nepremičnine niso več mogoči.

POVEZAVE DO: