Datum objave: 15.11.2022

Kategorija: Razpisi

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Razpisano delovno mesto: Vodja službe na Univerzi  VII/2 (I) - Vodja projektne pisarne   

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017935
 • Tarifni razred: VII/2
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (50 %) 
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s poskusno dobo 3 mescev
 • Kraj opravljanja dela: Ljubljana

  2. Pogoji za opravljanje dela:   Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri

Ostali pogoji:

 •  organizacijske sposobnosti, komunikativnost, znanja za uporabo računalniških programov
 •  4 leta delovnih izkušenj

  3. Kratek opis dela in nalog: 

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev
 • sodeluje in usklajuje naloge službe
 • izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze
 • koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo 
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe
 • oblikuje zapisnike
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 • sodelovanje pri oblikovanju in usklajevanju raziskovalnih usmeritev in strategij
 • spremljanje znanstvenoraziskovalnih rezultatov in dosežkov ter priprava oz. sodelovanje pri pripravi evidenc in zahtevnejših poročil za zunanje deležnike in vodstvo
 • svetovanje pri pripravi projektih prijav in ostalih prijav na razpise
 • sodelovanje pri ključnih vidikih v vseh fazah prijave projekta ter pri izvajanju projektov in koordinacija
 • usmerjanje mednarodnega povezovanja v sodelovanju z mednarodno pisarno, usmerjanje partnerstev in mreženja ter skrb za vključevanje v mednarodne interesne in partnerske mreže
 • skrb za usposabljanja za področje priprave projektnih prijav in projektnega vodenja
 • prenos znanja in dobrih praks ter promocija obstoječih projektov, sodelovanje pri urejanju portfelja projektov ter iskanje povezav oz. sinergij med obstoječimi projekti, temeljnim raziskovalnim delom in pedagoškim procesom
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

4. Prijava:   Datum objave: 15. 11. 2022  

Rok za prijavo: 3 delovnih dni od objave, do vključno 18. 11. 2022  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po navadni pošti na naslov UL, Teološka fakulteta, Kadrovska služba, Poljanska 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ks@teof.uni-lj.si  

Kontaktna oseba na članici: 

Lea Jensterle, 01 434 58 12, ks@teof.uni-lj.si