Datum objave: 07.02.2023

Kategorija: Razpisi

Univerza v Ljubljani je z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EUIPO do 28. februarja 2023 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva na sedežu urada v Alicanteju, Španija, predlaga do deset najustreznejših kandidatov, (bodočih) diplomantov magistrskega študija ustreznih smeri UL.

Višina mesečnega prejemka pripravnikov EUIPO je 1.000 EUR, vendar morajo izbrani kandidati v skladu s pravili programa sami poskrbeti za zdravstveno zavarovanje ter plačilo dohodnine v matični državi. Predvideni začetek opravljanja pripravništva je sredina septembra 2023.

Kot ustrezna študijska področja štejejo:

  1. pravo (predvsem pravo intelektualne lastnine)
  2. upravljanje intelektualne lastnine (tudi industrijsko oblikovanje)
  3. intelektualna lastnina in upravljanje znanja (raziskovanje intelektualne lastnine, spletno izobraževanje)
  4. politologija in mednarodni odnosi
  5. jezikoslovje
  6. ekonomija in poslovna administracija
  7. informacijska tehnologija: analiza podatkov, informacijska varnost, analiza poslovanja, programski inženiring, tehnična podpora strankam, avtomatizacija procesov, umetna inteligenca
  8. komunikologija in vizualno oblikovanje
  9. inženirske vede, arhitektura, gradbeništvo, logistika

Rok za prijavo je 24. februar 2023, ostale informacije o prijavi so na voljo v pripetem besedilu razpisa. Kandidate, ki jih bo Univerza v Ljubljani izbrala s tem razpisom, bo EUIPO uvrstila neposredno na ožji seznam kandidatov (shortlist) in izvedla dokončni postopek selekcije, rezultati katerega bodo znani predvidoma junija 2023.

Priloga 1 – EUIPO prijavni obrazec
Priloga 2 – EUIPO izjava o verodostojnosti podatkov in dokazil
EUIPO razpis
EUIPO predstavitvena brošura

Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatov za opravljanje plačanega pripravništva v Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino – EUIPO