Datum objave: 07.02.2023

Kategorija: Razpisi

Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) je z Evropskim patentnim uradom (European Patent Office, v nadaljevanju: EPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EPO do 28. februarja 2023 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva predlaga deset najustreznejših kandidatov (pet s področja naravoslovja in tehnike, pet s področja humanistike in družboslovja), ki so (bodoči) diplomanti magistrskega študija ustreznih smeri UL.

Višina mesečnega prejemka pripravnikov EPO je približno 2.000 EUR bruto, predvideni začetek opravljanja pripravništva na sedežu urada v Münchnu, Nemčija je september 2023.

Po izboru EPO kot ustrezna štejejo sledeča področja:

  1. naravoslovje in tehnika: kemijsko inženirstvo, strojništvo, elektrotehnika, telekomunikacije, računalništvo in informatika, biologija, živilska tehnologija, mikrobiologija, biotehnologija, farmacija, genetika, vede o življenju, vede o materialih, statistika oz. podatkovna analiza ipd.
  2. humanistika in družboslovje: pravo, ekonomija oz. poslovne vede, mednarodni odnosi/ politologija, komunikologija, marketing, družboslovna informatika, kadrovski management ipd.

Rok za prijavo za kandidate na UL je 24. februar 2023, ostale informacije o prijavi so na voljo v pripetem besedilu razpisa. Deset kandidatov, ki jih bo Univerza v Ljubljani izbrala s tem razpisom, bo EPO uvrstil neposredno na ožji seznam kandidatov (»shortlist«) in izvedel dokončni postopek selekcije, rezultati katerega bodo znani predvidoma konec junija 2023.

Priloga 1 – EPO prijavni obrazec
Priloga 2 – EPO izjava o verodostojnosti podatkov in dokazil
EPO razpis
EPO predstavitvena brošura

Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatov za opravljanje plačanega pripravništva v Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino – EUIPO