Datum objave: 16.02.2023

Kategorija: Razpisi

Univerza v Ljubljani objavlja Interni razpis za sofinanciranje mobilnosti asistentov, asistentov z doktoratom in visokošolskih učiteljev (pedagoških delavcev) na visokošolskih institucijah v tujini za 2023-2024 v okviru RSF ukrepa B.II.3 (Razvoj in krepitev sodelovanja v okviru transnacionalnih medinstitucionalnih učnih skupnostih).

Pedagoški delavci lahko prijavo oddajo pri kontaktni osebi za mednarodno sodelovanje na članici.

Pogoj za prijavo je že z vseh strani podpisan Sporazum o mobilnosti (Mobility Agreement) oz. Povabilno pismo s Soglasjem dekana. Mobilnost lahko poteka na katerikoli tuji akreditirani visokošolski instituciji (bilateralni sporazum ni potreben) in mora trajati vsaj 3 mesece in ne več kot 4 mesece. Mobilnost se mora zaključiti najkasneje do 30. 11. 2024.

Interni razpis bo odprt predvidoma do 15. 7. 2024 oz. do porabe sredstev.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: 
https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/interni_razpis_za_2023_2024/.

Interni razpis RSF Mobilnost pedagoških delavcev.pdf