Datum objave: 08.05.2023

Kategorija: Razpisi

Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina:

  • z ID znakom: del stavbe 1737-713-419ki v naravi predstavlja garsonjero s kletno shrambo na naslovu Ilirska ulica 6, 1000 Ljubljana v skupni izmeri 18,9 m2.

Rok za prijavo (plačilo varščine): 12. 6. 2023 do 24.00

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.


Izvedba javne dražbe: 15. 6. 2023 na sedežu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (Soba rektorjev, 1. nadstropje), pričetek ob 14:15 uri.

Izklicna cena: 66.441,44 EUR
Izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 
Dodatne informacije o pogojih javne dražbe in predmetne nepremičnine dobijo interesenti na Univerzi v Ljubljani, Univerzitetna služba za investicije, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, kontakt: e-pošta: .
 
Ogled nepremičnine bo mogoč v naslednjih terminih:
17. 5. 2023 od 14.00 do 16.00
24. 5. 2023 od 14.00 do 16.00
31. 5. 2023 od 14.00 do 16.00
5. 6. 2023 od 14.00 do 16.00
7. 6. 2023 od 14.00 do 16.00
 
Na ogled se lahko prijavite preko obrazca (ogledi bodo organizirani v primeru, da prejmemo prijavo/e):
https://forms.office.com/e/ueH5qqiajY
 
slika4
 
POVEZAVE DO: