Datum objave: 06.01.2009

Kategorija: Razpisi

Evropska komisija je objavila nov razpis v okviru centraliziranega programa Jean Monnet za leto 2009.

Rok za prijavo je 13. februar 2009.

Prijavnice – Razpis 2009 http://eacea.ec.europa.eu/llp/ajm/2009/index_en.htm

Centralizirana akcija Jean Monnet Programme dopolnjuje sektorske programe VŽU. Podpira in spodbuja poučevanje, raziskave in vpliv študij evropskih integracij v visokošolskem prostoru Evropske Unije in tudi širše. S projekti v katere je vključenih pet celin Jean Monnet vsako leto zajame tudi do 250.000 študentov.

Kontakti na strani: http://eacea.ec.europa.eu/about/contact_en.htm