Datum objave: 13.06.2007

Kategorija: Razpisi

V imenu Rektorske konference za območje Alp in Jadrana Univerza v Celovcu razpisuje raziskovalne štipendije za študijsko leto 2007/2008, v višini 4950€ oziroma 825€ na mesec. Štipendije bodo dodeljene za obdobje 6 mesecev, in sicer podiplomskim študentom, državljanom omenjenega območja, ki raziskujejo področje zanimivo in koristno za regijo Alpe-Jadran.

On behalf of the Rector’s Conference of the Alps-Adriatic Region the Alpen-Adria-Universität Klagenfurt provides a € 4.950 research grant for the academic year 2007/08. The grant will be awarded to post-graduate researchers who are citizens of the regions and republics of the Alps-Adriatic-Area and who intend to carry out their research on subjects which are of particular interest for the Alps-Adriatic Region. The grant is for a period of 6 months and may be divided among several persons. The grant amounts to € 825 per month.

Datum zaključka: 19. julij 2007
 
Kontakt:

Mag. Andrea Wernig
Universität Klagenfurt, FA Alpen-Adria
Universitätsstrasse 65-67
A-9020 Klagenfurt
 
Tel: 0043-463-2700/9237
Fax: 0043-463-2700/9293
E-Mail:

Več informacij: