Datum objave: 30.03.2009

Kategorija: Razpisi

Upravni odbor (Kuratorij) in Nadzorni svet Knafljeve ustanove na Dunaju objavljata

razpis za Knafljeve štipendije za študijsko leto 2009/2010

Štipendija je namenjene spodbujanju podiplomskega študija diplomantov Univerze v Ljubljani, ki se vpišejo na magistrski ali doktorski študij na visokošolskih ustanovah na Dunaju. Štipendija se dodeli za eno študijsko leto, in sicer v obliki plačila stanarine za bivanje v Knafljevem domu na Dunaju.

Več informacij o razpisu za Knafljeve štipendije za študijsko leto 2009/2010