Datum objave: 01.06.2009

Kategorija: Razpisi

Univerza v Ljubljani objavlja

RAZPIS ZA PREŠERNOVE NAGRADE ŠTUDENTOM UNIVERZE V LJUBLJANI  ZA ŠTUDIJSKO LETO 2009 / 2010

Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe in enovitega magistrskega študija.

Vsaka članica Univerze  v Ljubljani lahko pošlje 3 dela, od tega največ 2 deli iz istega področja. Članice, ki imajo vpisanih več kot 3000 študentov lahko pošljejo največ 4 dela, od tega največ 3 iz istega področja.

Dela, ki kandidirajo za univerzitetno Prešernovo nagrado morajo biti pripravljena in posredovana Komisiji za Prešernove nagrade študentom (v nadaljevanju
komisija) v skladu s 3. členom poslovnika o delu komisije.

  • Študenti predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado za študijsko leto 2009/2010, najkasneje do 1. septembra  2010 članici UL.
  • Članica UL do 1. oktobra 2010 predloži komisiji najboljša dela, ki so po oceni članice UL najprimernejša za nagrado.
  • Univerzitetna komisija odloči o nagradah do 20. novembra in odločitev o prejemnikih 12 univerzitetnih Prešernovih nagrad sporoči  članicam najkasneje do 22. novembra.
  • Svečana podelitev univerzitetnih Prešernovih nagrad za študijsko leto 2009/2010 bo v začetku decembra 2010 v okviru Tedna univerze.

Celotno besedilo razpisa (s področji, ki jih razpisujejo posamezne akademije in fakultete)