Univerza v Ljubljani objavlja razpis za pridobitev Leonardo da Vinci štipendij za praktično usposabljanje diplomantov Univerze v Ljubljani v tujini v okviru projekta Leonardo da Vinci mobilnosti »Learn to fly« za leto 2009/2010.

Datum objave: 24.06.2009

Kategorija: Razpisi

Cilj projekta Leonardo da Vinci mobilnosti »Learning to fly« je pomagati mladim diplomantom članic Univerze v Ljubljani pri pridobivanju delovnih izkušenj ter jim na ta način omogočiti lažji in hitrejši vstop na trg delovne sile. Program mobilnosti Leonardo da Vinci izbranim udeležencem sofinancira stroške mobilnosti, ki vključujejo stroške poti, namestitve in zavarovanje udeležencev v izbrani državi.

Za več informacij v zvezi z Leonardo da Vinci štipendijo za praktično usposabljanje v tujini se obrnite na:

ga. Anja Vidmar
e-pošta:
Telefon: 01 2418 732

Razpisna dokumentacija