Obveščamo, da je na straneh Cmepius-a objavljen ponovni Javni razpis za zbiranje predlogov projektov za dotacije za mobilnost v letih 2009-2010 v okviru Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

Datum objave: 27.10.2009

Kategorija: Razpisi

Razpis omogoča sofinanciranje mobilnosti študentov, zaposlenih, raziskovalcev in strokovnjakov,  ter študijske in pripravljalne obiske v države Norveška, Islandija in Lihtenštajn. Dodeljena sredstva so namenjena za potne stroške in stroške bivanja posameznikov na mobilnosti, v primeru študijskih obiskov pa so upravičeni tudi stroški organizacije obiska. Služba za mednarodno sodelovanje bo do najkasneje 1.12.2009 zbirala predloge za individualno mobilnost študentov za študij ali prakse in individualno mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje. Prijave za ostale akcije pošljejo članice direktno na Cmepius do 10.12.2009.

več informacij in Razpis najdete na:http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx

Prijavnica EEA Prijavnico izpolnite in potrdite ter oddate na svoji fakulteti.